Vi og lokalsamfundet

Inddragelse af lokalsamfundet

 

 

Idrætsbørnehaven Bellevue er en del af VRI (Vejlby-Risskov Idrætsklub) ved Bellevue hallerne.

 

Idrætsbørnehaven er fysisk omgivet af 3 haller og boldbaner, med kort afstand til strand og skov.

 

 

Dette medgiver udførelsen af idrætspædagogikkens optimale muligheder. Det har stor betydning i den pædagogiske planlægning, at rammerne for udførelsen af læringsmiljøer er let tilgængelige, for at blive en naturlig del af barnets hverdag. Desuden viser en række studier, at de såkaldte strukturelle faktorer har stor betydning for barnets fysiske aktivitetsniveau. Dermed menes bl.a. de fysiske og organisatoriske rammer for idræts- og motionsudfoldelsen. 

 

Idrættens infrastruktur består af

a) de organiserede idræts- og bevægelsestilbud,

b) idrætsfaciliteter samt

c) natur, parker og lignende arealer, der kan bruges til idræt og fysisk aktivitet. 


Gennem pædagogisk idræt udvikles børnekulturen med en selvstændig værdi og status, der tager udgangspunkt i barnets egen bevægelseskultur. Idrætten bliver således en integreret del af barnets personlighed, og det får indflydelse på, at barnet også vil være ”i bevægelse”, når det ikke er i institutionen. Det giver en bevægelsesglæde, der vil følge barnet ind i idrætslivet.