Præsentation

Præsentation af Idrætsbørnehaven Bellevue

 

Idrætsbørnehaven Bellevue er en privat Idrætsbørnehave, der blev opført 1. november 2019 af den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne – som også driver sportsanlægget og faciliterer idrætten for VRI og mange andre foreninger. Idrætsbørnehaven Bellevue er beliggende på 1. sal ved hovedbygningen, Vestre Strandallé 170, 8240 Risskov. 

 

Idrætsbørnehaven Bellevue er omgivet af gode rammer, kort afstand til både strand, skov og boldbaner. Indenfor har vi hallerne, som vi benytter i vores åbningstid.

 

Idrætsbørnehaven Bellevues overordnede pædagogiske ramme, er Dagpasningsloven bekendtgørelse af lov nr. 1214 af 11. oktober 2018 og dag -fritids - klubtilbud m.v. til børn og unge, og Aarhus kommunes Børn og Ungepolitik, samt Idrætsbørnehaven Bellevues bestyrelsens vedtægter.

 

I Idrætsbørnehaven Bellevue er der plads til 40 børn i alderen 3-6 år, og personalemæssigt er vi en Leder(pædagog),  fem pædagoger, to medhjælpere og en køkkenmedhjælper. Hos os vil børn og forældre møde voksne, der er engagerede, faglig dygtige, med forskellige kompetencer, og som synes, det er sjovt at gå på arbejde hver dag. 

 

Idrætsbørnehaven Bellevue tilbyder fuld kost, morgenmad – formiddagsmad – frokost – eftermiddagsmad.

 

Pædagogisk profil for Idrætsbørnehaven Bellevue

 

En idrætsbørnehave er en institution (jvf. UC og DIF), hvor hele personalegrup­pen er certificeret i pædagogisk idræt. Personalet anvender VIA således pædagogisk idræt, som metode til at opnå de fastsatte mål.  

 

Pædagogisk idræt handler om at omsætte pædagogiske mål gennem idræt, leg og bevægelse. Idræt, leg og bevægelse bliver en naturlig og integreret del af børnenes hverdag og tager udgangspunkt i, at børnene får udviklet en række grundforudsætninger. Pædagogisk idræt understøtter bevægelsesglæde, kropsbevidsthed og motorisk udvikling, som er en naturlig del af barnet. 

 

Børnene bliver præsenteret for de 4 fokuspunkter inden for pædagogisk idræt som er; fysiske, psykiske, kognitive og sociale aktiviteter. Dermed udvikles glæden ved bevægelse, som en naturlig del af hverdagen. Idrætsbørnehaven Bellevue har indrettede børnemiljøer med mulighed for alsidige lege og læringsmiljøer.

 

Hverdagen i Idrætsbørnehaven Bellevue er tilrettelagt i mindre grupper. Dette for at sikre tryghed, omsorg og trivsel, som er grundlæggende for børnenes individuelle udvikling. Grupperne sammensættes efter udvikling og relationer. Vores mål er, at trygheden og trivslen opnås gennem gruppens relationer og hverdagsoplevelser. Gruppens størrelse vil være på 6-8 børn og en primær pædagog. 

 

Gennemgående i Idrætsbørnehaven Bellevue har vi læringsmiljøer hele dagen. I vores planlægning og indretning af hverdagen, bruger personalet modellen; ”De 3 læringsrum”. Vi er ligeledes bevidste om de fire fokusområder – fysisk, psykisk, social, kognitiv – så vi sikrer, at vores hverdag stimulerer alle aspekter af børnenes udvikling.