Værdier

Værdier

I Idrætsbørnehaven Bellevue vægter vi: Tryghed, Bevægelsesglæde, Fællesskab, som 3 kerneværdier.

 

Tryghed
Tryghed er grundstenen for alt udvikling, læring, dannelse og trivsel. I vores rammer skal alle føle sig trygge, hvorfor vi vægter den gode relation og kommunikation til både voksne og børn højt. Derudover vægter vi at skabe rum til at barnet oplever omsorg, nærvær, tid og ro til at være barn i eget tempo.
I Idrætsbørnehaven Bellevue bliver alle set, hørt og forstået af nærværende, tillidsfulde og anerkendende voksne.  

 

Bevægelsesglæde
Barnet har en medfødt bevægelsesglæde, som er et grundlæggende vilkår for hele barnets udvikling. At opleve succes ved at bevæge sig, giver lyst til mere bevægelse. De motiverende voksne, som er bevidste om, at krop imiterer krop, udfordrer barnet inden for nærmeste udviklingszone for at opnå succesoplevelser.

Gennem legen opnås nye bevægelsesfærdigheder. Selve glæden udspringer ikke kun af succesoplevelsen, men også af det flow der kan opstå, når barnet i legen glemmer tid og sted. 


Kreativiteten og fantasien slippes løs, og kroppens formåen udforskes med nysgerrighed, i både kendte og ukendte rammer, indendørs og i naturen omkring idrætsbørnehaven. Barnet bliver bevidst om egne fysiske evner samt ressourcer, og barnet oplever derfor en større selvfølelse og kropsbevidsthed, som er vigtig for barnets skoleparathed og videre liv. 

 

Fællesskab
Vi vil, at alle, der træder ind i Idrætsbørnehaven Bellevue, føler sig velkommen og inddraget i det store fællesskab. Værdien i fællesskabet er for os oplevelsen af samhørighed, ansvar, identitetsdannelse, at alle føler sig værdsat for dem DE ER, samt at rumme og anerkende forskelligheder. Her opbygges venskaber, oplevelser deles, livsglæden blomstrer og mobning forebygges.  

Fællesskabet ser vi i flere former, vi vil et fællesskab med lokalsamfundet, med forældrene, børnene imellem og i relationsgrupper, som børnene mødes i, i mindre lærings- og legefællesskaber. 

Vi danner fællesskabet i mødet med barnet, som tillidsfulde, nærværende og omsorgsfulde voksne, hvor barnet bliver inddraget og får medindflydelse i dagligdagen.